Jak nie ulega wątpliwości budowa mieszkania to przedsięwzięcie, które jest nie tylko niezmiernie kosztowne,