Wśród wielu miast w kraju, Kraków wybija się nie tylko w obszarze kultury i