Pośród licznych województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze sztuki